Regler

Det har nog aldrig förekommit en sajt på nätet där allaanvändare är helt överens. Det kommer alltid finnas åsikter somgår isär och det är det som ger bränsle till debatten. Men det ärsamtidigt alltid väldigt viktigt att man som användare respekterarsina medmänniskor som också skriver på sidan. Vissa av våraregler är självklara, andra är satta för att de hjälper ossforma sajten som vi vill ha den. På den här sidan finns de allihopså att du aldrig ska behöva känna dig osäker på vad som gäller.

Du är själv ansvarig för det du skriver eller laddar upp iforumet och du måste följa våra regler och villkor. Guidenoch Egmont Tidskrifter förhandsgranskar inte inlägg eller bilderoch de omfattas inte av det utgivaransvar som gäller påwebbplatsens övriga delar.

1. Allmänna regler

Guiden stödjer tanken på en öppen debatt, och allaåsikter är tillåtna - så länge de inte kan betraktas somkränkande och/eller stötande för enskilda personer.Yttrandefriheten är något vi håller högt, men detta innebärnaturligtvis inte att det är fritt fram att skriva vad som helst.

1.1. Svensk lag

Vi tillåter inte inlägg som bryter mot eller uppmanar till brottmot svensk lagstiftning.

1.2. Inga personangrepp

Alla kan inte vara kompisar, men om ni vill göra upp - gör detutanför våra diskussionsforum. Vi tolererar inga personangrepp ochdefinitivt inga hotelser - oavsett om de är allvarligt menade ellerej.

1.3. Varning om personuppgiftsskydd

Kom ihåg att en webbplats som Guiden.se i dagslägetsannolikt inte åtnjuter samma grundlagsskydd som tidningar, radiooch TV har via tryckfrihetsförordningen. Polis kan alltså i vissafall kräva att få ta del av användaruppgifter om man misstänkerbrott. Detta kan gälla till exempel spridande av piratkopior,stöldgods och/eller anstiftan till brott. Vid grövre brott somallvarliga hot och djupt kränkande påhopp kommer vi aktivt attkontakta Polismyndighet och överlämna information om det som skett.

1.4. Illegala substanser

Vi tillåter under inga som helst omständigheter diskussionerrelaterade till droger eller narkotika, hur laglig den aktuellasubstansen än må vara. Detta förbud omfattar effekter,legalisering, odlingsförsök, jämförelser med lagliga alternativoch allt annat vad gäller stimulantia och uppiggande preparat. Ingetdrogtrams i vårt forum, helt enkelt.

1.5. Övrigt

Reglerna kan när som helst ändras och det är ditt eget ansvaratt hålla dig uppdaterad om dem. Är ändringen av betydandekaraktär kommer medlemmarna på sajten att meddelas om detta. Genomatt logga in på Guiden.se godkänner du dessa regler ochbinder dig vid att följa dem under din varaktighet på sajten. Vidregelbrott kan rättigheter så som exempelvis möjligheten att haprofilfoto tas bort. Medlemmen kan också avstängas utan förvarning.Guiden kommer aldrig att lämna ut eller sälja personuppgiftereller e-postadresser till tredje part utan medlemmens utryckligagodkännande.

2. Regler gällande bilder

Alla medlemmar har möjlighet att lägga upp ett presentationsfotografi för sin profil samt en forumavatar. De bildersom läggs upp får inte på något sätt vara störande ellerstötande och detta inkluderar nakenhet och pornografi. Formet måstevara PNG, JPEG eller GIF. Notera att det är ett brott mot lagen omupphovsrätt att lägga in bilder som du inte har upphovsmannenstillstånd att använda. Genom att skicka in bilder garanterar du attdu har upphovsrätt till materialet eller tillåtelse att användadet. Animerade GIF-bilder är tillåtna så länge inte de inte äronödigt distraherande eller irriterande. Guiden:sadministratörer kan utan förvarning radera bilder de anser intepassar på sajten.

2.1. Profilfotografi

Fotografiet ska vara ett väl synligt och tydligt fotografi somgivetvis avbildar medlemmen själv. Hela huvudet skall synas.Fotografiets dimensioner får inte överstiga 640x640 pixlar och intevara större än 128 kB. Fotografiet måste godkännas avGuiden innan det visas och Guiden:s personal kanunderkänna ett fotografi utan motivering om de anser det bryta motGuiden:s regler eller anser att det inte passar in på sajten.Är du under 18 år ska du informera dina föräldrar om att alla kanse fotografiet på Guiden och få deras tillåtelse innan dulägger upp det. Genom att lägga upp ett fotografi på dig självgodkänner du att bilden visas på Guiden och tillhörandesajter. Fotografiet kan självklart tas bort om du inte längre villatt det ska synas.

2.2. Forumavatar

Avataren behöver inte föreställa medlemmen men får inte varastörande eller stötande. Avataren får inte heller bestå av ellerlikna Guiden:s logotyp. Dimensionerna får inte överstiga65x65 pixlar och inte vara större än 32 kB. Formatet måste varaPNG, JPEG eller GIF.

3. Forumets regler

Forumet är en plats med enormt mycket text skriven av vårabesökare och därför råder specifika regler i forumet utöver desom står ovan.

3.1. Tänk till innan du skriver

Diskussionsforum är väldigt aktiva och chansen är stor att dinfråga redan har besvarats en eller flera gånger. Kolla igenom degamla inläggen och använd sökmotorn innan du skriver ett nyttinlägg. Skriver du för att be om hjälp bör du delge så mycketinformation om problemet som möjligt.

3.2. Spamma inte

Vi ser allvarligt på spam, det vill säga alla typer avskräpinlägg. Som spam räknar vi upprepade meddelanden i ett ochsamma ämne (t ex länkar till andra sidor eller otillbörligreklam), meningslösa eller off topic-inlägg som skrivs för attirritera eller förstöra för andra, eller olika "rekordförsök"som går ut på att skriva så många inlägg som möjligt i endiskussion.

3.3. Moderatorerna har sista ordet

Guiden:s moderatorer har rättighet att utan förvarningradera inlägg (fastän det i sig inte bryter mot någon direktregel) eller ta bort användare då de anser att det är befogat.Moderatorernas beslut är inte möjliga att överklaga.

3.4. Ett konto per person

Vi tillåter bara ett konto per person. Om någon upptäcks medmer än ett konto så kommer bara det senast skapade att behållas.Vill du ändra namnet på ditt konto tar du kontakt med enforummoderator eller admin. Vi kan dock inte garantera att namnbytetkan genomföras.

3.5. Håll dig till ämnet

Gör ditt bästa för att beskriva ditt inlägg så korrekt sommöjligt i ämnesfältet (rubriken), inget är så irriterande somatt leta igenom 100 trådar där inte en enda handlar om det somrubriken säger. När det gäller releaser av nya datorspel/programså tar vi oss rätten att radera de inlägg som kan uppfattas somwarez-anknytna.

3.6. Övrigt

I allt väsentlighet gäller annars samma regler som i samhälleti stort. Kritisera gärna det som sägs, skrivs och görs av oss ochandra; men kritisera i så fall de åsikter någon har, intepersonerna som torgför dem. Om alla följer dessa regler blir dettrevligare för oss alla. Den som bryter mot reglerna, blir i förstahand varnad, i andra hand tas användaren bort ur Guiden:sanvändardatabas. I tredje hand, om det gäller grova förseelser(som t ex att spamma ett forum med uppsåt att förstöra för Guiden eller andra) tar vi kontakt med Internetleverantörenvarifrån inläggen gjorts. Alla inlägg sparas med både ip-nummeroch tidpunkt, vilket gör det relativt enkelt för en ISP att spårapersonen i fråga.

Kom in i diskussionen

Detta innehåll är skapat av Guidens besökare

Övriga svenska travsidor

16 kommentarer

Stefan: Jag skulle vilja tipsa om https://minandel.se

Artikelkommentarer


Denna sajt drivs av Egmont Publishing Digital AB, som är en del av Egmont Publishing AB. Egmont Publishing publicerar ett hundratal tidningar och webbplatser, däribland Hemmets Journal, Hus & Hem, Icakuriren, Vagabond, Kalle Anka och Bamse. Vi har även en omfattande verksamhet inom böcker, spel, aktivitetsprodukter och event, samt är snabbt växande inom e-handel och digitala marknadsföringstjänster. Egmont Publishing är en del av den nordiska mediekoncernen och stiftelsen Egmont som varje år delar ut mer än 120 miljoner kronor för att hjälpa utsatta barn och ungdomar. Läs mer på www.egmont.se.

Egmont Publishing Digital, Pyramidvägen 7, 16991 Solna, Tel: 08-692 01 00, Orgnr: 556647-1842