E

E3 – storlopp för europafödda treåringar. Körs med försök och final för två klasser fyra gånger om året. Premiär sommaren 1997.

Efteranmälan – ibland tillåtet när ett lopp inte blir fullsatt. Tränaren kan anmäla sin häst fastän anmälningstiden gått ut.

Efter – avelsterm för hästens pappa. Anges i programmet med ”e”.

Eftersnack – analyser och (kusk)kommentarer efter loppen.

Ekipage – häst, kusk och sulky blir tillsammans ett ekipage.

Ekipagekontrollant – person som kontrollerar hästens utrustning, ser till att hästen har på sig rätt vojlock, organiserar defileringen, kan ge ekipage tillåtelse att lämna banan efter defilering, etcetera.

Eleganten – numera avlidne Sören Nordin-brodern Gunnars smeknamn. Gunnar vann gärna loppen med liten marginal, med små medel.

Elitloppet – årets största travhändelse på Solvalla (och i Sverige överhuvud taget!). Samlar topphästar och travfolk från hela världen. Körs alltid sista söndagen i maj, med V75 dagen före. Över 30.000 i publiken.

En engelsk mil – Elitlopps-distansen 1.609 meter. Vanligt i USA.

Enhandare – ful spödrivning. Kusken tar tömmarna i ena handen och driver med den andra, för att få större kraft i smällarna. En i Sverige otillåten drivningsmetod som bestraffas strängt. Accepterad i bl.a. USA.

E

Enkel – medelmåttig häst utan större kvalitéer. Saknar speed/styrka. Behöver inte streckas.

Enkelrad – att på V75, V64, V65, V5 eller DD endast markera en häst i varje avdelning. Du kan dock spela detta system flera gånger och därmed skapa en så kallad flerbong.

Enkelvolt – kallas volten med endast fem hästar eller färre från en distans. Inträffar också när två hästar stryks bland spåren 1-5. Hästarna voltar då en och en istället för vanligtvis två och två, i bredd.

Enkelstreck – detsamma som singelstreck. En spik med andra ord.

Entömd – häst som springer och bryter åt det ena eller andra hållet. Kan bero på att den besväras av något eller att den är ofräsch.

Entaktad – starttrög häst som har svårt att växla tempo. I regel starka hästar som är gynnade av hårt tempo – och av långa distanser.

Eventuellt vinnarodds – vad hästen skulle ha givit vinnarspelarna om den vunnit loppet. Man brukar säga: ”spelad till 33 för 10”.

Exporterad – häst som säljs från Sverige för att fortsätta tävlings- eller avelskarriären utomlands.

Exteriör – hästens fysiska yttre. De franska hästarna är ofta väldigt fina att titta på. De är så kallade ”blänkare”. Riktiga snyggingar, alltså.

D F