N

Naturtravare – häst som inte har någon onödig utrustning på sig när den tävlar. Går ”ren” från t.ex. boots, gamascher och knäskydd.

Nattrav – körs på företrädesvis mindre banor under sommartid. Första start normalt kl. 21.00. Sista loppet går i mål långt efter midnatt.

Nedärva – egenskaper hos avelshingst eller sto som ärvs av avkomman. Som till exempel löphuvud, distanssvaghet, vinnarinstinkt m.m.

Nollopp – lopp för hästar som tjänat noll, eller strax över, noll kronor. Rena nybörjarlopp alltså. Brukar vara svårtippade för lirarna.

Nollpoängare – häst som inte har tjänat några prispengar under sina senaste fem starter och därför inte förfogar över några startpoäng.

Nordin – Sören, Gösta, Gunnar, känd brödratrio som betytt oerhört mycket för svensk travsport.

Nordis – nordsvensk travare, benämns även kallblod.

Norsk gas – ett vanligt huvudlag utrustat med skygglappar som dras upp eller ner så att hästen inte kan se åt sidorna. Detta i syfte att överraska hästen och få den att tända om i en slutstrid. Brukar fungera några gånger, sedan vänjer sig hästen även vid detta och överraskningsmomentet försvinner.

N

Nos – hästens näsa. I resultatbörsen ser man ibland lopp som har vunnits med en nos som segermarginal. Stenhårt i mål alltså, nästan dött lopp.

Nosläder – används på hästar som är stänkrädda. Fladdrande läderremmar sätts på nosen och hjälper hästen att inte reagera på grusstänket.

Ny i klassen – häst som går från en lägre klass till en högre i t.ex. V75. Är man i ny i klassen brukar man ofta ha svårt att hävda sig direkt.

Något tung – banans aktuella beskaffenhet. Lite skitig och ca en sekund långsam. En del hästar har därmed svårt att få det rätta fästet.

Nötare – häst som kämpar på och gör sitt i skymundan. Når sällan några större framgångar men startar ofta och försörjer sig.

M O