Kupongen – strecka utvalda hästar

Börja med den översta raden på V75- kupongen:

Kupongen - strecka utvalda hästar

1. I dessa rutor ska de utvalda hästarna markeras med ett lodrätt streck över hästens startnummer.
I princip skulle det räcka med ett streck i varje ruta och alltså få en enda rad att lämna in, för det är ju bara en häst som vinner i varje lopp. Men så säker går det inte att vara så för att öka på vinstchansen väljer många att ta med fler möjliga vinnare i några lopp. (I princip skulle spelaren kunna ta med varje häst i varje lopp och på så sätt försäkra sig om att få sju rätt. Men kostnaden för att lämna in kupongen skulle bli enorm och vinsten skulle inte komma i närheten av att täcka den kostnaden. Ens om vinnaren var ensam om en jackpotvinst.)
HUR många hästar man ska välja att satsa på är omöjligt att säga. Men en klok utgångspunkt är väl helt enkelt att bestämma sig för hur mycket pengar man har råd att förlora.

Kupongen - strecka utvalda hästar

2. Valde du att strecka flera hästar i ett eller fler av loppen har du skapat ett systemtips. Skriv in hur många hästar du valt i respektive ruta och räkna ut hur många rader det blir totalt. (Summan är detsamma som ALLA möjliga kombinationer av dina utvalda streck. I det här fallet blev det 216 rader.)
Varje rad i V75 kostar 50 öre så kostnaden för ditt spel blir det samma som summan delat med 2. I det här exemplet skulle det alltså kosta 108 kronor.

Kupongen - strecka utvalda hästar

3. Det händer titt som tätt att hästar som anmälts till ett lopp uteblir och alltså stryks från startlistan. Hästarna kan exempelvis bli sjuka eller skadade. För att folk som redan lämnat in sina rader inte ska stå med streck/tips på hästar som inte kommer att starta i loppet, får spelaren välja ut två reserver till varje lopp. Som alltså lyfts upp/in till själva spelet om någon av de utvalda hästarna stryks före loppet.
Sätt streck över startnumren till de hästar du vill ha som reserver. Markera sedan vilken av de båda du vill ha som första reserv genom att markera L för ”låg siffra först” eller H för ”hög siffra först”.
Om man väljer att avstå från att välja reserver, eller om fler än två valda hästar i ett lopp stryks, så finns en turordning som ATG gjort till varje lopp som används. Du hittar den turordningen under varje lopps presentation i programmet, eller på ATG:s hemsida.

Kupongen - strecka utvalda hästar


4. I den sista rutan
kan spelaren välja att flerfaldiga sitt system. Streckar man siffran 5 lämnas alltså samma system in fem gånger. Vilket gör att den som prickat in rätt vinnare har fem rätta rader att hämta ut vinst för.
Detta sätt att flerfaldiga sitt spel används oftast när det är lätta, tämligen säkra vinnare, i spelet.


Åter travskolans startsida

Av: Susanne Landin

Kupongen - strecka utvalda hästar Kupongen - strecka utvalda hästar Kupongen - strecka utvalda hästar

Kupongen - strecka utvalda hästar