Regler och straff

Regler:

channels.php composer.json composer.lock cookie_jar.txt db.php debug.php import.sh recipes.php series.sh src temp.json test.php vendor Häst som galopperar mer än två gånger, längre än 150 meter eller över mållinjen blir diskvalificerad.
Galopperande häst ska styras ut ur fältet, eller om den är instängd i sitt spår; tas ned utan att tempot störs för bakomvarande ekipage.

channels.php composer.json composer.lock cookie_jar.txt db.php debug.php import.sh recipes.php series.sh src temp.json test.php vendor Ledande ekipage ska ligga i innerspår. Omkörning ska göras antingen i ytter- eller (om plats finns) i innerspår.

channels.php composer.json composer.lock cookie_jar.txt db.php debug.php import.sh recipes.php series.sh src temp.json test.php vendor Man får inte köra i halvspår, utanför bangränsen eller MOT tävlingsriktningen.

Regler och straff

channels.php composer.json composer.lock cookie_jar.txt db.php debug.php import.sh recipes.php series.sh src temp.json test.php vendor Drivning ska vara vårdad och inte utsätta hästen för onormal press. Körspö får endast användas för korrigeringar till 400 meter före mål. Efter det endast ett fåtal, enstaka gånger för lätt drivning. OM körspö används ska det finnas en töm i vardera hand hos kusken. (Körspöt får inte föras i sidled, på hästens övriga utrustning eller för slag mot sulkyn. Man får heller inte utdela flera slag i snabb följd.
Kusken får inte sparka mot hästen, driva med bakvänt spö, boxa eller driva hårt med tömmarna. Kuskens fötter ska sitta i sulkyns fotstöd utom när sidostänger ska manövreras.

channels.php composer.json composer.lock cookie_jar.txt db.php debug.php import.sh recipes.php series.sh src temp.json test.php vendor Man får inte störa andra ekipage – ex. med tempominskning, oljud, snäv körning/trängning eller yvig spöföring. Kuskarna ska vara uppmärksamma.

channels.php composer.json composer.lock cookie_jar.txt db.php debug.php import.sh recipes.php series.sh src temp.json test.php vendor Man får inte begära att andra ska lämna sitt spår genom rop. Man får inte heller skapa fördel för annat ekipage.

channels.php composer.json composer.lock cookie_jar.txt db.php debug.php import.sh recipes.php series.sh src temp.json test.php vendor Vid upploppets början ska de ledande ekipagen hålla det spår de hade när sista kurvan passerats.

channels.php composer.json composer.lock cookie_jar.txt db.php debug.php import.sh recipes.php series.sh src temp.json test.php vendor Open Stretch – ett extra innerspår på upploppet – får enbart användas av andra ekipage än det ledande.

channels.php composer.json composer.lock cookie_jar.txt db.php debug.php import.sh recipes.php series.sh src temp.json test.php vendor Loppet är slut när hästens nos når mållinjen. Ekipagen ska ta ner farten försiktigt.

channels.php composer.json composer.lock cookie_jar.txt db.php debug.php import.sh recipes.php series.sh src temp.json test.php vendor Endast kuskar som deltar i loppet har rätt att protestera – och protesten ska lämnas till måldomarnämnden omedelbart efter loppet. Protesten ska sedan offentliggöras till publiken, eftersom det kan påverka resultatet i loppet.

Påföljder vid regelbrott:

channels.php composer.json composer.lock cookie_jar.txt db.php debug.php import.sh recipes.php series.sh src temp.json test.php vendor Varning

channels.php composer.json composer.lock cookie_jar.txt db.php debug.php import.sh recipes.php series.sh src temp.json test.php vendor Böter om högst 200.000 kronor

channels.php composer.json composer.lock cookie_jar.txt db.php debug.php import.sh recipes.php series.sh src temp.json test.php vendor Förbud att delta i offentliga tävlingar, för bestämd tid eller för alltid.

channels.php composer.json composer.lock cookie_jar.txt db.php debug.php import.sh recipes.php series.sh src temp.json test.php vendor Tillträdesförbud för viss travbana, för bestämd tid eller för alltid

channels.php composer.json composer.lock cookie_jar.txt db.php debug.php import.sh recipes.php series.sh src temp.json test.php vendor Tillträdesförbud till alla till STC anslutna travbanor eller del därav för bestämd tid eller för alltid.

Vid doping (72§):

channels.php composer.json composer.lock cookie_jar.txt db.php debug.php import.sh recipes.php series.sh src temp.json test.php vendor I grova fall döms tränaren eller annan underställd reglementet till förlust av licensen i två år och till totalt eller delvis tillträdesförbud i minst två år.

channels.php composer.json composer.lock cookie_jar.txt db.php debug.php import.sh recipes.php series.sh src temp.json test.php vendor Vid oaktsamhet; böter mellan 10.000 och 1.000.000 kronor och till kör/ridförbud, anmälningsförbud och/eller totalt eller delvis tillträdesförbud i högst 12 månader.

channels.php composer.json composer.lock cookie_jar.txt db.php debug.php import.sh recipes.php series.sh src temp.json test.php vendor Vid slarv med medicinering; böter högst 20.000 kronor, kör/ridförbud, anmälningsförbud eller totalt eller delvis tillträdesförbud i högst sex månader.

channels.php composer.json composer.lock cookie_jar.txt db.php debug.php import.sh recipes.php series.sh src temp.json test.php vendor Även den som genom uppträdande eller verksamhet med anknytning till travsporten skadar eller kan antas skada travsporten kan straffas.

Åter travskolans startsida

Av: Susanne Landin