ARVIKA (Ar)

Adress:
Wermlands Trafvarsällskap
Edanevägen 32
671 70 Edane.

Tel:
Tel 0570-141 32 (tävlingsdag). 070-265 02 65, 070-665 00 75 (övrig tid). Fax 0570-509 00. Polling 0570-509 00.
Ordförande: Lars-Inge Olsson, 070-665 00 75.
Ekonomi: Martin Söderqvist, 054-29 20 06.
Marknad: Anna-Karin Knight 070-265 02 65.
Sport: Anna-Karin Knight 070-265 02 65.
Anmälningar: 054-29 20 50. Inskrivning: 0570-171 66.
Resultat/kompletteringar: 0771-10 20 56.
Banveterinär: Linda Heske.
www.arvikatravet.com

Banchef:
Banmästare: Tomas Gustafsson, 070-574 43 08, Sune Nilsson, 0570-179 94.

> Se karta