KALMAR (Kr)

Adress:
Sydöstra Sveriges Travsällskap

394 70 Kalmar

Tel:
Tel. 0480-44 35 50
Telefax: 0480-44 35 67, 0480-44 35 68 (även polling)
Ordförande: Erik Dahlgren erik.dahlgren@konsult.lrf.se
Travbanechef: Ann Ling, 0480-44 35 57, 070-392 75 00
Sport: Anethe Jonsson 070-344 04 87
anethe.jonsson@kalmar.travsport.se

Anläggning: Stefan Lagerström 0708-36 92 04
Ungdom: Åsa Holmberg, 0709-18 18 12
Anmälningar: 0480-44 35 50
Resultat/kompletteringar: 0771-10 20 56
Banveterinär: Jörgen Fureus, Ingrid Myrin-Karlsson
ATG:s hästklinik: 0480-47 12 74
Restaurang: Jonas Carlsson 0480-44 35 56, 070-344 31 15
www.kalmartravet.se
E-post: info@kalmartravet.se

Banchef:
Banmästare: Lars Fransén 073-622 93 94

> Se karta