MANTORP (Mp)

Adress:
Östergötlands Travsällskap
Box 73
590 20 Mantorp

Tel:
Tel 0142-825 00. Fax 0142-206 30
Ordförande: Jim Kellander
VD: Lars-A Sjöberg,  lars.sjoberg@mantorp.travsport.se
Marknad: Lars Gutke, lars.gutke@mantorp.travsport.se
Sport: Thomas Knutsson, thomas.knutsson@mantorp.travsport.se
Ungdom: Josefine Linder
Anmälningar: 0142-82510. Inskrivning: 0142-825 12
Resultat/kompletteringar: 0771-10 20 56
Banveterinär: Anders Darenius
ATG:s hästklinik: 0142-36 90 66
Restaurang: Manfred Baumann, 0142-825 20 eller 070-558 80 01
www.mantorptravet.com

Banchef:
Banmästare: Carl-Henning Wallberg

> Se karta