RÄTTVIK – DALATRAVET (Rä)

Adress:
Box 153
795 22 Rättvik

Tel:
Tel 0248-130 25. Fax 0248-100 40
Ordförande: Sven Eriksson, 070-724 51 00
Travbanechef: Anders Klasson, 0248-130 27, 070-349 81 19
Marknad: Hans Wedin, 0248-130 28, 070-598 15 67
Sport: Monica Bäckman, 0248-130 26, 070-632 04 35
Ungdom: 0248-131 33
Resultat/kompletteringar: 0771-10 20 56
Banveterinär: Leif Stiling 070-517 16 03, 0246-410 48, Olle Rydell 0243-28 90 77
ATG:s hästklinik: Vet. Nina Gerbino 0243- 23 34 09.
Restaurang: 0248-51910
E-post: personal förnamn.efternamn@rattvik.travsport.se, info@dalatravet.com
www.dalatravet.se

Banchef:
Banmästare: Ingvar Andersson, 070-328 74 19

> Se karta