Ä

Ärlig – häst som alltid gör sitt bästa och kämpar till sista droppen.

Ärkelus – otillräcklig häst och mycket olämplig som spelobjekt.

Å

Ö