BODEN (Bo)

Adress:
Travbanan
961 74 BODEN

Tel:
Ordförande: Lars Olofsson.
Marknad: Åke Carlsson 0921-530 40. ake.carlsson@boden.travsport.se
Sport: Sven Granström 0921-530 40. sven.granstrom@boden.travsport.se Gunilla Nyberg 0921-530 40. gunilla.nyberg@boden.travsport.se Fax 0921-972 99.
Ungdom: Cristina Hietanen 0921-530 40. christina.hietanen@boden.travsport.se
Anmälningar: 0771-77 00 77. Inskrivning: 0921-792 98.
Resultat/kompletteringar: 0771-10 20 56.
Banveterinär: Jan-Krister Larsson.
ATG:s hästklinik: Vet Maria Svenning 0921-108 19.
Restaurang: 0921-140 70
www.peabtravet.se
E-mail:info@peabtravet.se

Banchef:
Banmästare: Hans Engman 070-635 97 42. hans.engman@boden.travsport.se

> Se karta