FÄRJESTAD (F)

Adress:
Färjestads Travsällskap
Norra Infarten 78
654 65 Karlstad

Tel:
Tel: 054-29 20 00 vx.. Fax 054-29 20 20, Polling 054-29 20 22
Ordförande: Lennart Olsson 0706-36 47 10
Travbane-/sportchef: Ken Karlsson 054-29 20 10, 0702-82 55 245
Marknad: Petter Johansson 054-29 20 07
Sportassistent: Erika Rosvall 054-29 20 05
Ungdom: Marie Florqvist 054-29 20 03, 0709-54 88 30
Anmälningar: 054-29 20 50. Inskrivning: 054-21 20 80
Resultat/kompletteringar: 0771-10 20 56 (lokaltaxa)
Banveterinär: Nina Lundin, Werner Schaudt
ATG:s hästklinik: Vet. Henrik Magnusson 054-21 98 89
Restaurang/konferens: Tony Lindmark 054-29 20 25, 0706-15 62 10
www.farjestadstravet.se
E-post: info@farjestadstravet.com , e-post personal: förnamn.efternamn@farjestad.travsport.se

Banchef:
Banmästare: Mikael Sääv
070- 258 02 24
054-29 20 32
> Se karta