Nya regler för open stretch

Med anledning av det uppmärksammade fallet då hästen Pimpernel K. och kusken Ricardo Bianchi diskvalificerades på Åby 5 februari har STC (Svenska Travsportens Centralförbund) sett över reglerna för open stretch.

Diskningssituationen inträffade då Pimpernel K. i klar ledning sprang ner på det extra innerspåret över upploppet.

Eftersom ekipaget inte störde någon konkurrent var det många som upprördes över beslutet.

STC har tagit åt sig kritiken och ändrar nu regelverket.

”Åbys måldomarnämnd gjorde rätt enligt de instruktioner de fått av STC. Den här händelsen har emellertid visat att instruktionerna var otillräckliga och har fått orimliga konsekvenser.”

Så skriver STC och fastslår att open stretch-linjen i fortsättningen inte är att betrakta som bangräns.

Som tidigare gäller att ett ekipage som inte har häst framför sig då upploppet nås ska hålla sitt spår, men att ett brott mot detta inte innebär obligatorisk diskvalifikation.

Tio hästar bakom vingen

En annan nyhet är att formuleringen ”Ekipage som i sin helhet kör/rider utanför bangränsen skall diskvalificeras” modifieras och ordet skall ersätts med kan.

Förändringen är främst ämnad monté och ekipage som rider någon decimeter innanför banmarkeringen i en kurva utan att i övrigt påverka resultatet i loppet.

Slutligen har man även beslutat att det inom monté från och med 1 juli kommer att vara tillåtet med tio hästar i första led bakom startbilen.

Fotnot:

Det finns fyra travbanor med open stretch i Sverige. Dessa är Eskilstuna, Halmstad, Skellefteå och Åby. Den sistnämnda har två extra innerspår på upploppet.

Av: Robin Johansson