#19 Varvet Runt med Margareta Wallenius-Kleberg

”Margareta Wallenius-Kleberg behöver egentligen ingen presentation i trav-Sverige. Familjen har drivit ett av de största stuterierna i Sverige, Menhammar, i mer än 60 år och efter det att Margaretas far Olof avled 1970 blev det hon som tog över verksamheten.

Hon är också huvudägare i Walleniusrederierna, som driver och bemannar en flotta på ungefär 40 fraktfartyg specialiserade på biltransporter mellan olika världsdelar.

Men det alltså är hästarna, och den gränslösa passionen och kärleken till dem, som framförallt varit Margaretas Wallenius-Klebergs liv. Allt från hennes första kontakt med djuren ute på Ekerö som tioåring, till segern i Prix d’Amérique för drygt två år sedan! Menhammars uppfödning och dess betydelse för den svenska travsporten går dessutom knappast att överskatta.
Här kan vi sannerligen prata om ett liv i travsportens tjänst”.