Strecklistor V75

Där finns omsättning och utdelning, alla oddsen och vinnarna inprickade i streckfördelningen. V75-klasser och distanser redovisas också. Strecklistor finns att köpa från 1996 till och med 2000 i häftesform, 2001-2006 som PDF-filer (OBS! År 2001-2006 skickas endast ut per mail). Pris 75 kronor per år. Köper du alla årgångarna från 1996-2006 utgår en stor rabatt – du betalar 600 kr för allt.

Strecklistor V75

Så här gör du: Betala in aktuell summa per post- eller bankgiro, skriv på talongen vilka år du önskar, t.ex. ”Strecklistor V75 2003”.

Betalning sker till: V75 Guiden Postgiro 18 17 77-4 Bankgiro 5585-8716 Glöm inte att ange ditt namn, postadress samt din e-mailadress. Priserna är inklusive moms.

Av: V75-Guiden