Utebliven tidning och prenumeration

Önskar du prenumerera på V75-Guiden gör du det enklast via PressDatas hemsida eller på nedanstående telefonnummer under kontorstid.

Var god kontakta PressData AB om din tidning inte kommer som den ska i brevlådan.

Telefon:
08-799 62 04

E-post:
v75guiden[at]pressdata.se

Hemsida
Teckna prenumeration på hemsidan:
Prenumerera på V75-Guiden

Om du är prenumerant idag och du t.ex.
vill adressändra (tillfälligt eller permanent):
Prenumerationsservice

PressData AB
Box 3217
103 64 Stockholm
www.pressdata.se

Utebliven tidning och prenumeration