S

Samlingsvolt – plats på stallbacken (vanligtvis) där deltagande ekipage samlas inför loppets defilering. Hästarna travar runt i en cirkel och inspekteras av bl.a. banveterinären.

Sarg – banans gräns markerades förr i tiden med hjälp av en sarg, företrädesvis av trä. Sargernas lämplighet och funktion diskuterades mycket under V65-tidens barndom och slutligen skrotades dessa sarger. Olycksrisken bedömdes nämligen som stor. En liten touch kunde räcka för att förorsaka en otäck krocksituation.

Segerprocent – kuskarnas skicklighet brukar mätas i procenten segrar. Stig H Johansson har strax över 20 i segerprocent. Kuskarna som räknas till toppskiktet tar 10­20 procent segrar. Ju fler starter desto mer är en hög segerprocent värd. Under fem procent är dåligt.

Sele – kallas de remmar som hästen ”iklär sig” för att dra på sulkyn.

Senskydd – läderskydd som fästs på hästens skenor på frambenen. Förhindrar slag från bakbenen.

S

Silverdivisionen – näst högsta klassen i V75, för hästar som tjänat 700.001-1.200.000 kronor.

Simträning – skonsam träningsmetod som lämpar sig särskilt väl för hästar med skadeproblem.

S

Singelstreck – eller spik. Bara en häst markeras på V75-systemet.

Singla – att spika, singelstrecka. Bara plocka med en häst på lappen.

Skabbalopp – se skräplopp.

Skalpers – utrustningsdetalj. Skyddar hästens bakben från tramp etc.

Skimmel – ovanlig färg på häst, med inslag av vitt/grått. Numera tämligen sällsynt i svensk travsport. Kan dock bli vanligare i framtiden tack vare nye avelshingsten Tap In, som själv var brunskimmel. Förr i tiden spred avelshingsten Torg skimmelfärgen vidare men i takt med generationsväxlingarna har antalet skimmlar blivit allt färre.

S

Skrubbs – kallas travbanan i Visby på Gotland. En av elva småbanor.

Skräll – oväntad vinnare som kan slå till. Ger högt odds vid seger.

Skräplopp – klasslöst lopp fyllt av ickevinnare. Varning för skräll.

Slagläge – eftertraktad position i travlopp varifrån hästen kan ”gömmas” fram till upploppsspurten. Exempelvis andra par utvändigt.

Slaggjord – rem som fästs över hästens länd/bak och förhindrar den från att slå bakut. Används på aggressiva, bakrädda och arga hästar. Används ofta dessutom vid inkörning av hästar, av säkerhetsskäl.

S

Släppa av – hästen får full anfallsorder av sin körsven. Fria tyglar.

Smyglöpning – att spårsnålt och utan att slösa onödiga krafter smyga i ryggar eller längs sargen. Krav för många veka, oärliga hästar.

Småbana – landets permanenta travbanor indelas i tre kategorier: storbanor (tre stycken), mellanbanor (tolv) och småbanor (elva). Småbanorna har som regel blygsam omsättning, färre tävlingsdagar, få stortränare och topphästar samt begränsade möjligheter över huvud taget.

Snabbjobb – test för häst i tävlingstempo.

Snabblopp – löpning för hästar (snabbloppare) i den högsta klassen.

Snackhäst – i regel en häst som redan innan den startat skaffat rykte om sig att vara något alldeles extra. Tränar förmodligen strålande.

Solfjäder – incident som kan uppstå vid tuff körning om täten in i första kurvan. Häst med spår vid sargen kan turligt behålla ledningen med ”hjälp” av utvändiga hästar som i sin tur ”täcker ut” varandra.

Solvalla – landets största travbana, belägen i Bromma, någon mil utanför Stockholms innerstad. Av många betraktad som världens vackraste och bästa travbana. Här körs bl.a. Elitloppet och Kriteriet.

Solvalle – namnet på den jättelika, gulfärgade trähäst uppförd i nära anslutning till ”första kurvan” på Solvallas travbana.

Sparlopp – spelterm. Uttryck som används när man väljer att ”gå kort” i ett lopp. Det vill säga bara strecka ett fåtal hästar för att på så vis komma billigt undan. Ett sparlopp brukar omfatta två eller tre hästar.

Speed – egentligen engelska för fart. I travspråk ofta brukat i uttrycket: ”att vinna på speed” = att inleda i lågt tempo och sen avgöra tack vare hög fart sista biten, över upploppet. Se också tvärspeedig.

Speedcart – träningsvagn av speciell modell.

Speedkula – häst med förmåga att snabbt växla tempo.

Speedway – travlopp som blir kört likt ett speedwaylopp med motorcyklar. Lågt tempo bitvis, sen full fart. Gynnar spetshästen enormt.

Spets – position i travlopp; ledningen, piken. Den mest eftertraktade.

Spik – singelstreck. Ogarderad häst på Dagens Dubbel, V5, V65, V64 eller V75.

Springband – extra anlopp vid voltstart för tilläggshästar. Springband förekommer alltid i voltstartlopp med sex eller fler hästar på startvolten. Det beror på att springspårshästarna på start behöver lång ansats, varför tilläggshästarna voltar en bit bak, och därmed vänder upp i startriktningen lite tidigare. Vilket innebär att tilläggshästarna inte stressas iväg, mindre galopprisk, och dessutom har högre fart i startögonblicket.

Springrem – utrustningsdetalj. Används för att fixera hästens huvud i ett läge som gör att den inte kan köra upp huvudet. Stänkrädda hästar brukar hjälpas av att utrustas med springrem.

S

Springspår – startspår med extra möjligheter att skaffa sig en bra position. Startspåren sex och sju kallas för springspår just för att hästarna får ett längre anlopp i starten och därmed högre fart från början. En startsnabb, bra häst med springspår måste tas på största allvar.

Sprinter – häst med begränsade resurser. Gör sig bäst gällande på sprinterdistans, 1640 meter. Snabb en kort bit men inte särskilt uthållig.

Sprinterdistans – officiellt sträckor mellan 1600 ­ 1999 meter. I Sverige körs spinterloppen oftast över 1640 och 1609 meter, på 800 metersbana är distansen 1680 meter.

Sprintermästaren – insatslöpning för fyraåringar över engelska milen. Avgörs alltid i juli på Halmstads travbana. Ofta en stor fartfest.

Spårlottning – förekommer i större utslagningslopp där försökshästarna placeras på finalspår. Främst försöksplacerad väljer spår först.

Spärrgrimma – hindrar hästen från att öppna munnen. Görs för att få hästen att andas ”normalt” genom näsan och koncentrera sig på tävlingsmomentet. En annan variant kallas för kryssgrimma och används på hästar som har problem med gomseglet/väsningar i halsen.

Staketkusk – benämning på spelare som från publikplats (vid staketet) har bestämda uppfattningar om hur kuskarna borde köra.

Stallbacken – kallas det område där hästar, kuskar, lärlingar, hästägare, press med flera uppehåller sig. Hit har publiken ej tillträde, därtill krävs särskilda stallkort.

Stallskrik – häst som det snackas om på stallbacken. Ofta en häst utan färska meriter som spelas hårt utan logisk anledning.

Stalltips – tips från personer med anknytning till stallbacken.

Stambok – från STC regelbundet utkommande publikation. Redovisar såväl avelshingstar och ston och deras avkommor. Uppdateras med nya, aktuella utgåvor med jämna mellanrum.

Startberättigad – för att få starta i travlopp krävs att man uppfyller givna kriterier. Dessa varierar från lopp till lopp.

Startbil – specialbyggd bil med påmonterade så kallade vingar som kan fällas ut och in. Ofta automat- och datastyrd. Håller drygt 50 kilometers hastighet vid startögonblicket.

Starthäst – kallas en häst som befinner sig i startaktuell form, eller har uppnått den ålder då man kan kräva att den bör vara aktuell för tävling.

Startlista – uppställning av hästarna i respektive lopp med resultatrader, insprungna pengar, kusk, tränare m.m.

Startpersonal – personer som ansvarar för att allt går ärligt och juste till i samband med att starten släpps iväg.

Startpoäng – varje intjänad krona ger hästarna en (1) startpoäng. Dessutom erhålls bonuspoäng för första-, andra- och tredjeplaceringar. Hästarnas samlade startpoäng (fem senaste loppen) avgör sedan om hästen får plats i loppet. Konkurrensen brukar vara hård, särskilt i V75.

Startsnabb – häst med förmåga att stabilt och snabbt komma upp i hög hastighet redan från start. Eftersom många lopp i svensk travsport vinns från spets har startsnabba hästar en stor fördel.

Startspår – varje häst har sin bestämda placering, plats i starten. Vid strykningar kan spåren förändras. Dock behåller springspåren sina spår, liksom hästen med spår tre. Bakspår kan heller aldrig bli framspår.

Startförbud – häst som svarat för undermåliga prestationer kan av domare och veterinär ådömas startförbud. Friskintyg, alternativt kvallopp, krävs för att få göra nya starter.

Startprissumma – hästens samlade prispengar under karriären.

Stayer – stark och seg häst som gör sig bäst gällande över långa distanser, 2640 meter och längre. Sveriges finaste stayerlopp att vinna brukar vara Harper Hanovers lopp under elitloppshelgen, över 3140 meter. En utpräglad stayer klarar sällan snabba tempoväxlingar.

STC – Svenska Travsportens Centralförbund. Organisation med säte i Hästsportens Hus lokaler i anslutning till Solvalla i Stockholm. STC är travsällskapens central- och serviceorgan. STC leder, organiserar och reglerar verksamheten inom sporten.

Steg – hästar rör sig olika. En del hästar tar långa steg, lägger mycket mark under sig medan andra har ett mera jobbigt rörelseschema.

St Leger – storlopp för fyraåringar över extra lång distans, 3140 meter. Körs på Åby varje år under senhösten. Ett verkligt styrkeprov. Brukar ofta fungera som ett revanschmöte för Derby-hästarna.

Sto – häst av honkön. Som regel med lägre kapacitet än hingstarna.

StoChampionatet – Axevallas största och mest kända löpning. Insatslopp för fyraåriga ston över 2640 meter autostart. Körs alltid i slutet av juli och inramas av en gigantisk travhelg med trav tre dagar på raken; trippeltravet.

Stodivisionen – stonas egen division i V75. Ibland lågklassig.

Stoeliten – den andra V75-divisionen för ston. Här tävlar de ston som tjänat lite mera pengar än genomsnittet. Vanligtvis en tuff klass.

Stora Alby – Stig H Johanssons träningscamp i närheten av Upplands Väsby, ca fem mil utanför Stockholm.

Storbana – benämning på landets tre största travbanor: Solvalla, Jägersro och Åby, vilka är belägna i landets tre största städer.

Streck – man väljer hästar på streckspelen (t.ex. V64, V65, DD och V75) genom att dra streck över programnumrens siffror. På 70-talet fyllde man i stället i kryss i speciellt avsedda rutor på kupongen.

Strulläge – opassande startspår/läge för häst som är i behov av perfekt utgångsläge för att kunna göra sig gällande på allvar. Åttondespår på tillägg brukar kunna vara ett riktigt strulläge varifrån det kan vara knepigt att skaffa sig en bra position i loppet.

Strykningar – hästar som på grund av sjukdom, skador etc inte kommer till start. Det går nästan aldrig en tävlingsdag utan strykningar.

Stå start – häst som startar från loppets grunddistans.

Stängda lopp – lopp som är stängda under vissa kriterier för hästar, t.ex. för ston, hingstar eller hästar med en viss prissumma. Detta framgår i propositionen för loppen. I Frankrike är t.ex. många lopp stängda för valacker. Häst som inte får starta där är alltså inte startberättigad till det loppet.

Stängt spår – spår i det bakre ledet. I voltstart spår 8 ­ 12. I bilstart spår 9 ­ 12. Stängt spår är en stor nackdel för en startsnabb häst.

Stänkrädd – somliga hästar är extra känsliga för grussprut från framförvarande hästar. För att råda bot på detta utrustar man som regel hästen med nosläder. En stänkrädd häst fungerar oftast bäst i spets.

Sulkett – lite längre typ av sulky där kusken sitter en bit bakom hästen. Används på hästar som av olika skäl behöver extra plats.

Sulky – kallas vagnen som hästen drar på i loppen.

Sundbybergskurvan – vanlig benämning på ”första kurvan” på Solvalla. Just därför att Stockholms-förorten Sundbyberg ligger i den riktningen. Den andra kurvan kallas ibland för stallbackskurvan.

Sundbyholm – travbanan utanför Eskilstuna i Sörmland.

Surmärr – ovilligt sto som inte gärna kämpar och sätter nosen främst.

Surstanna – ovillig häst som utan att kämpa bromsar i loppets slutskede. Ofta en ren humörsak.

Suspensoir – vanligt på hästar (hingstar) som har problem med testiklarna. Särskilt under den varma årstiden när testiklarna sväller upp. Gör hästarna mer koncenterade på tävling.

Svansgaffel – detalj som fästs runt svansroten för att hindra hästen från att dels lägga svansen över tömmarna och dels vifta på den.

Svara – att vägra släppa attackerande konkurrent förbi sig.

Svepa fältet – snabb attack från fältets bakre regioner fram till dödens eller spets. Ovanlig företeelse i dagens jämna och tuffa travsport.

Sväng – annat ord för kurva. In i första sväng = in i första kurvan.

System – motsatsen till enkelrad. Det finns ett närmast oändligt antal systemvarianter. Ett av de mest populära är det s.k. Jokersystemet.

Systemram – system framställs som regel ur en systemram. I den ingår alla hästar man betalar för i den aktuella spelomgången.

R T

S S S

S S